ISO 50001:2018 – Sistemul de management al energiei

ISO 50001:2018 – Sistemul de management al energiei

ISO 50001 este un standard internațional al ISO (Organizația Internațională de Standardizare) pentru organizațiile care doresc să își îmbunătățească performanța energetică și să pună în aplicare un sistem de gestionare a energiei pentru a-și demonstra politica energetică declarată, urmând abordarea sistematică de a obține îmbunătățiri continue ale performanței energetice.

ISO 50001 precizează cerințele aplicabile utilizarii și consumului de energie, inclusiv măsurarea, documentarea și raportarea, practicile de proiectare și de achiziționare a echipamentelor, sistemelor, proceselor și personalului care contribuie la performanța energetică

Beneficiile ISO 50001 sunt:

 • Să aprobe angajamentul organizației privind gestionarea energiei prin intermediul unui sistem eficient de gestionare a energiei.
 • Creșterea încrederii clienților, a comunității, a angajaților și a autorităților.
 • Avantaj fata de competitori.
 • Creșterea încrederii clienților, a comunității, a angajaților și A Autorităților
 • Organizația Realizează Economii De Costuri prin utilizarea și consumul eficient de energie.
 • Eficienta si conformitate energetica.
 • Reduce impactul asupra mediului prin reducerea emisiei de carbon si GHG.
 • Integrarea sistemului de management energetic în procesele comerciale.
 • Facilitează deciziile de gestionare a practicilor de achiziții pentru echipamente, sisteme, procese și personal care contribuie la performanța energetică.
 • Cadrul pentru măsuri și raportarea îmbunătățirilor energetice.
 • Îmbunătățește transparența și comunicarea privind gestionarea resurselor energetice.
 • Sistem de evaluare și punere în aplicare a noilor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic.