Evaluarea si certificarea proceselor

Evaluarea si certificarea proceselor

Serviciile/procesele care sunt proiectate, prestate, desfasurate, utilizate, pot genera o serie de preocupari din partea utilizatorilor si a societatii in general. Aceste preocupari sunt legate de securitate, sanatate, impact asupra mediului, adecvare la conditiile declarate de prestatorul de seviciu sau de cei care desfasoara procesul.

Certificarea serviciilor/proceselor este o activitate de evaluare a conformitatii de terta parte in raport cu cerintele referentialelor declarate de prestatorii de sevicii/ cei care desfasoara procese ( standarde, documente normative, specificatii tehnice, etc).