ISO 37001:2016 – Sistemul de management anti-corupție

ISO 37001:2016 – Sistemul de management anti-corupție

ISO 37001 este un standard internațional al ISO (Organizația Internațională de Standardizare) aplicabil doar pentru mită. Acesta stabilește cerințe și oferă orientări pentru un sistem de management menit să ajute o organizație să prevină, să detecteze și să răspundă la mită și să respecte legile privind combaterea mitei și angajamentele voluntare aplicabile acesteia…

ISO 37001 se aplică tuturor tipurilor și dimensiunilor organizațiilor care doresc:

• Să Pună În Aplicare măsurile necesare pentru prevenirea, detectarea și combaterea mitei
• Să Promoveze încrederea acționarilor, a principalelor părți interesate și a potențialilor investitori
• Să Evite și/sau să minimizeze costurile, riscurile și daunele pe care le implică implicarea în mită
• Să Reducă riscurile și să obțină o notorietate reputațională prin punerea în aplicare a politicilor sistemului de management al corupției

Beneficiile Certificarii ISO 37001 sunt:

  • Aprobarea angajamentului Organizatiei privind combaterea mitei si oferirea de oportunitati de identificare a riscului de mita.
  • Cresterea increderii clientilor, comunitatii, angajatilor si autoritatilor.
  • Recunoasterea internationala a certificarii imbunatateste  imaginea organizatiei
  • Avantajul reputatiei fata de concurentii din mediul de afaceri.
  • Alinierea la cerințele pieței – demonstrarea la nivel național și internațional a existenței unui sistem certificat de gestionare a Cazurilor de Dare Și Luare De Mită.
  • Consolidarea încrederii între autoritățile juridice în ceea ce privește respectarea legislației aplicabile;